i skole

Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
Første arbeidsdag 1.1.2018
Søknadsfrist 13.11.2017
Kontakt Solfrid Margit Sekse ved Steinerskolen i Ås.
Beskrivelse av stillingen Steinerskolen i Ås søker klasselærer for 7. trinn fra 1. januar, 2018. Vi ønsker at søker har steinerpedagogisk utdannelse, men vil vurdere alle. Stor fordel om søker også kan undervise i tysk. Klassen har åtte elever, tre gutter og fem jenter.
Søk nå


Stilling STEINERSKOLEN I ARENDAL SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN I ARENDAL, i skole, innen undervisning
Om oss Skolen har over 120 elever fordelt på ti klasser. Vi er i en spennende fase, vi starter med nybygg dette skoleåret.
Søknadsfrist 15.11.2017
Kontakt Kontakt Anne Marit Sveen, daglig leder, tlf. 918 89 178, eller Anne Bakken, pedagogisk leder, tlf. 416 90 404, hvis du vil vite mer.
Beskrivelse av stillingen Vi søker klasselærer på barnetrinnet i 100% fast stilling med tiltredelse så snart som mulig. Steinerpedagoger eller søkere som har erfaringsbakgrunn fra steinerskoler ønskes, men søkere med annen bakgrunn vil absolutt vurderes!
Søk nå


Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen undervisning
Søknadsfrist 8.11.2017
Kontakt For mer info, kontakt skolen på telefon 61 13 27 80. Søknad med cv sendes snarest og innen 08.11.17 til Steinerskolen Gjøvik-Toten, Østre Totenv 14, 2816 Gjøvik. E-post: gjovik@steinerskolen.no.
Beskrivelse av stillingen Steinerskolen Gjøvik-Toten søker etter klasselærer i 100% stilling for 10.trinn med tiltredelse 24.11.17. Fortrinnsvis erfaringsbakgrunn fra steinerskolen, men annen bakgrunn kan også vurderes.
Søk nå