> STEINERSKOLEN PÅ NORDSTRAND

Stilling STEIENRSKOLEN PÅ NORDSTRAND SØKER EN LÆRER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TIMER
Kategorier > STEINERSKOLEN PÅ NORDSTRAND, innen spesialpedagogikk, innen undervisning
Om oss Steinerskolen på Nordstrand er en grunnskole med 255 elever fordelt på ti klasser. Skolen ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden og nærhet til kollektivtilbud. Vi har et stabilt lærerkollegium, med en god blanding av yngre og eldre, der det er gode utviklings- og samarbeidsmuligheter. Skolen er i stadig utvikling, både innad og utad, og vi er opptatt av elevene skal ha en skole der de trives og får utvikle seg.
Første arbeidsdag 1.1.2018
Søknadsfrist 1.12.2017
Kontakt Ta kontakt for utfyllende informasjon per telefon: 22 38 47 90 / 23 38 47 91.
Beskrivelse av stillingen Vi har ledig en 50 % midlertidig stilling innen spesialpedagogiske timer på flere trinn.

Ansettelse for inneværende skoleår. Tiltredelse 03.12.2018.

Vi ønsker oss en fleksibel og dedikert lærer, med forståelse for spesialpedagogikk innen Steinerskolens lærerplan.

Søk nå