> STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen undervisning
Søknadsfrist 8.11.2017
Kontakt For mer info, kontakt skolen på telefon 61 13 27 80. Søknad med cv sendes snarest og innen 08.11.17 til Steinerskolen Gjøvik-Toten, Østre Totenv 14, 2816 Gjøvik. E-post: gjovik@steinerskolen.no.
Beskrivelse av stillingen Steinerskolen Gjøvik-Toten søker etter klasselærer i 100% stilling for 10.trinn med tiltredelse 24.11.17. Fortrinnsvis erfaringsbakgrunn fra steinerskolen, men annen bakgrunn kan også vurderes.
Søk nå