> STEINERSKOLEN I ARENDAL

Stilling STEINERSKOLEN I ARENDAL SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN I ARENDAL, i skole, innen undervisning
Om oss Skolen har over 120 elever fordelt på ti klasser. Vi er i en spennende fase, vi starter med nybygg dette skoleåret.
Søknadsfrist 15.11.2017
Kontakt Kontakt Anne Marit Sveen, daglig leder, tlf. 918 89 178, eller Anne Bakken, pedagogisk leder, tlf. 416 90 404, hvis du vil vite mer.
Beskrivelse av stillingen Vi søker klasselærer på barnetrinnet i 100% fast stilling med tiltredelse så snart som mulig. Steinerpedagoger eller søkere som har erfaringsbakgrunn fra steinerskoler ønskes, men søkere med annen bakgrunn vil absolutt vurderes!
Søk nå