> STEINERSKOLEN I ÅS

Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
Første arbeidsdag 1.1.2018
Søknadsfrist 13.11.2017
Kontakt Solfrid Margit Sekse ved Steinerskolen i Ås.
Beskrivelse av stillingen Steinerskolen i Ås søker klasselærer for 7. trinn fra 1. januar, 2018. Vi ønsker at søker har steinerpedagogisk utdannelse, men vil vurdere alle. Stor fordel om søker også kan undervise i tysk. Klassen har åtte elever, tre gutter og fem jenter.
Søk nå