ALLE LEDIGE STILLINGER

Stilling STEINERSKOLEN I ARENDAL SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN I ARENDAL, i skole, innen undervisning
Om oss Skolen har over 120 elever fordelt på ti klasser. Vi er i en spennende fase, vi starter med nybygg dette skoleåret.
Søknadsfrist 9.10.2017
Kontakt Kontakt Anne Marit Sveen, daglig leder, tlf. 918 89 178, eller Anne Bakken, pedagogisk leder, tlf. 416 90 404, hvis du vil vite mer.
Beskrivelse av stillingen Vi søker klasselærer på barnetrinnet i 100% fast stilling med tiltredelse så snart som mulig. Steinerpedagoger eller søkere som har erfaringsbakgrunn fra steinerskoler ønskes, men søkere med annen bakgrunn vil absolutt vurderes!
Søk nå


Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen undervisning
Søknadsfrist 8.11.2017
Kontakt For mer info, kontakt skolen på telefon 61 13 27 80. Søknad med cv sendes snarest og innen 08.11.17 til Steinerskolen Gjøvik-Toten, Østre Totenv 14, 2816 Gjøvik. E-post: gjovik@steinerskolen.no.
Beskrivelse av stillingen Steinerskolen Gjøvik-Toten søker etter klasselærer i 100% stilling for 10.trinn med tiltredelse 24.11.17. Fortrinnsvis erfaringsbakgrunn fra steinerskolen, men annen bakgrunn kan også vurderes.
Søk nå


Stilling STEINERSKOLEFORBUNDET SØKER NY DAGLIG LEDER
Kategorier > STEINERSKOLEFORBUNDET, i forbund, innen administrasjon, innen ledelse
Første arbeidsdag 1.8.2018
Søknadsfrist 15.10.2017
Kontakt Daglig leder Cathrine Nordlie, 22 54 25 40 eller styreleder Anders Berg, 901 13 537.
Beskrivelse av stillingen Nåværende daglig leder går av med pensjon i 2018, og vi søker hennes etterfølger.

Vi søker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner og en medvirkende lederstil.

Kvalifikasjoner:

 • Evne til å se utfordringene friskolene og spesielt Steinerskolene møter i forhold til byråkrati, presse, eierskap og ledelse.
 • Innsikt i og engasjement for steinerskolens idé og praksis.
 • Innsikt i lover og forskrifter som gjelder for friskoler.
 • Kjennskap til ledelse og administrasjon i en steinerskole.
 • Evne til å prioritere og ta beslutninger.
 • Gode engelskkunnskaper.
 • Steinerskoleforbundet er en forening for Norges 30 steinerskoler, og ble etablert i 1976.

  Steinerskoleforbundets formål er blant annet å være et samarbeids- og rådgivningsorgan for skolene, sikre skolenes rett til selvstyre overfor det offentlige og bidra til høy kvalitet av pedagogisk virksomhet ved den enkelte skole.

  Steinerskoleforbundet har et sekretariat lokalisert sentralt i Oslo, der det er tre heltidsansatte. Et par deltidsansatte er lokalisert andre steder i landet. Daglig leder har også personalansvar for de to ansatte som er ansvarlig for tidsskriftet Steinerbladet.

  Stillingen byr på variasjon og utfordringer. Sekretariatets arbeid ledes av daglig leder i henhold til strategi og retningslinjer gitt av styret og rådet. En sentral oppgave er rådgivning overfor skolene om juridiske og andre driftsmessige forhold. Videre er det et utstrakt samarbeid med andre friskoleorganisasjoner overfor politikere, KD og Udir. Kontakt med Steinerskoler i inn- og utland innebærer reising også i helger.

 • Nærmeste leder: Styreleder i Steinerskoleforbundet
 • Stillingstype: Åremål 5 år med mulighet for forlengelse.
 • Omfang: 100 % stilling
 • Arbeidstid: Vanlig kontortid. Møter ettermiddag/kveld/helger. Reiser i inn- og utland.
 • Lønn og ferie: Statens regulativ ltr. 66. Medlemskap i SPK eller privat pensjonsforsikring. 5 uker ferie og avspasering i forhold til skolenes ferieavvikling.
 • Søknaden sendes til: forbundet@steinerskolen.no eller Steinerskoleforbundet, Josefines gate 12, 0351 Oslo
 • Søk nå