ALLE LEDIGE STILLINGER

Stilling NATURFAGSLÆRER PÅ VIDEREGÅENDE, EVENTUELT MED ADMINISTRATIV ERFARING
Kategorier > SLOTTSFJELLET VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE, i skole, innen administrasjon, innen ledelse, innen undervisning
Om oss Steinerskolen i Vestfold ble etablert i 1973, og har i dag grunnskole og videregående skole. Skolen har til sammen 60 ansatte og 300 elever fordelt på alle trinn fra 1.klasse til 3.videregående. Skolens videregående avdeling tilbyr allmenn studiespesialisering med fordypning i matematikk. Skolens videregående har ca. 40 elever og 10 lærere. Les mer om skolen på www.slottsfjelletvgs.no.
Første arbeidsdag 1.8.2017
Søknadsfrist 15.3.2017
Kontakt Thomas Johnsen (Daglig leder) tlf. 959 07 675.
Beskrivelse av stillingen Skolen søker en person som kan påta seg en eller flere av disse oppgavene på videregående trinn:
 • 25% naturfag (kjemi, biologi, fysikk, naturgeografi)
 • 25% matematikk (P/T-R)
 • 50% administrative oppgaver (administrativ og pedagogisk ledelse)

 • Steinerskolen søker engasjert lærer med godkjent utdanning for undervisning på videregående trinn i fagene matematikk og eller naturfag, og gjerne med administrativ videreutdanning og eller erfaring. Det er en forutsetning at du har innsikt i steinerskolens pedagogikk. Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

  Vi kan tilby en velorganisert og velrenommert steinerskole med tett oppfølging fra daglig leder, ryddige lønns- og arbeidsvilkår, og gode kollegaer! Fra skoleåret 2016/17 er Slottsfjellet videregående steinerskole nyetablert som avdeling i Tønsberg sentrum.

  Ønskede kvalifikasjoner er:

 • Godkjent pedagogisk utdanning (Krav: 60SP PPU eller lærerhøyskole)
 • Mastergrad innen realfag (Krav: minst 60SP matematikk eller naturfag)
 • Administrativ erfaring
 • Ledererfaring
 • Kjennskap og erfaring med steinerskolens idé og praksis
 • Personlig egnethet
 • Andre opplysninger:

 • Nærmeste leder: Daglig leder Thomas Johnsen
 • Stillingstype: Fast
 • Omfang: 25%-100% stilling
 • Arbeidstid: I henhold til arbeidsplan.
 • Lønn og ferie: Lønn etter avtale. Medlemskap i SPK og forsikring. Ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
 • Krav om Politiattest: Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest.
 • Søknad sendes til: ledelsen.vestfold@steinerskolen.no eller per post til Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien 2, 3142 Vestskogen
 • Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN SØKER EN TOLÆRER PÅ 8. TRINN
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN, i skole, innen undervisning
  Om oss Rudolf Steinerskolen Nesodden er en 1 – 10-skole med 284 elever. Skolen ligger vakkert til på Skoklefall, 35 minutters reisetid fra Aker Brygge.
  Søknadsfrist 28.2.2017
  Kontakt Nærmere informasjon fås ved henvendelse til daglig leder Ida Tálos, 66 96 50 83/80 eller per mail til daglig leder.
  Beskrivelse av stillingen Tolærer i noen fagtimer og hovedfagsperioder, steinerpedagog eller sosialpedagog. Ca. 30 prosent stilling, 5 dager i uken. Søknadsfrist og tiltredelse snarest.
  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO SØKER TYSKLÆRER
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO, i skole, innen undervisning
  Om oss Rudolf Steinerskolen i Oslo ligger på Hovseter og er en grunnskole. Skolen har 420 elever og ca. 80 ansatte. Steinerskolen underviser etter egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Denne baserer seg på Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper.
  Søknadsfrist 28.2.2017
  Kontakt For mer informasjon kan du ta kontakt med daglig leder Ivar Smit, telefon 21082200 eller e-post ivar.smit@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker engasjert tysklærer – 50 – 100% fast stilling fra mars 2017.

  Mulighet for forlengelse av avtalen fra høsten 2018.

  I steinerskoler undervises det i tysk også på barnetrinnet. Vi søker en engasjert pedagog til tyskundervisning i barnetrinnets øvre klasser og i ungdomstrinnet.

  Det er en forutsetning at du har relevant utdanning fra høyskole eller universitet, samt pedagogisk utdanning. Undervisningserfaring kan i visse tilfeller oppveie for manglende pedagogisk utdanning. Det er en fordel om du har kjennskap til steinerskolen.

  Søknad sendes på e-post til post.hovseter@steinerskolen.no.

  Søk nå


  Stilling ANDREKLASSELÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I HURUM
  Om oss Steinerskolen i Hurum ligger landlig og vakkert til midt blant åker, vann og skog. Skolen har ca 100 elever. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø, med gode lønns- og arbeidsbetingelser. Elevkartleggingen viser at elevene trives. Våre satsingsområder er håndverk og friluftsliv.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 10.3.2017
  Kontakt Håvard Enge på telefon 32792192 eller havard.enge@steinerskolen.no
  Beskrivelse av stillingen Vi har ledig fast stilling som 2.klasselærer fra høsten 2017. Dette er en 100% stilling om man underviser i de fleste av klassens timer.
  Kvalifikasjonskrav:
  Godkjent pedagogisk utdanning, Tilstrekkelig fagkompetanse, Kunnskap om steinerskolens idé og praksis.
  Ønskede kvalifikasjoner:
  Steinerpedagogisk utdanning, Erfaring fra steinerskole, Evne til å jobbe tverrfaglig, Personlig egnethet.
  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN I BERGEN SØKER EN KLASSELÆRER PÅ BARNETRINNET
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN I BERGEN, i skole, innen undervisning
  Om oss Rudolf Steinerskolen i Bergen er en skole med ca 300 elever fra 1. klasse til 3.vgt. Vi ligger på Paradis i flotte omgivelser.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.3.2017
  Kontakt Mer informasjon kan fås ved henvendelse til daglig leder Hilde Sørås, 55 92 29 29.
  Beskrivelse av stillingen Rudolf Steinerskolen i Bergen søker etter klasselærer på barnetrinnet. Utdanning i eller erfaring fra steinerpedagogikk er en forutsetning for stillingen.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER TYSKLÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.3.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen For skoleåret 2017/18 trenger vi tysklærere. Vi foretrekker søkere med steinerpedagogisk kompetanse, men vil vurdere alle søknader.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER KLASSELÆRERE
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.3.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen For skoleåret 2017/18 trenger vi klasselærere. Vi foretrekker søkere med steinerpedagogisk kompetanse, men vil vurdere alle søknader.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER VERNEPLEIER / SPESIALPEDAGOG
  Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen administrasjon, innen spesialpedagogikk, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen Gjøvik-Toten er en 1 – 10 skole beliggende ved Mjøsas bredder.
  Søknadsfrist 28.2.2017
  Kontakt Synnøve Eidsvoll, 61 13 27 80.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker etter vernepleier og spes.pedagog med snarlig tiltredelse. Må jobbe systematisk og målrettet og være veiledbar.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER ENTUSIASTISKE STEINERPEDAGOGER
  Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen Gjøvik-Toten (1-10) idyllisk beliggende ved Mjøsas bredder på Gjøvik og gangavstand til sentrum, søker etter entusiastiske steinerpedagoger (klasse-/faglærere) for u-trinnet skoleåret 2017-2018.
  Kontakt Kontakt oss på tlf 61 13 27 80 – gjovik@steinerskolen.no.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN PÅ EIDSVOLL SØKER SPANSKLÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I EIDSVOLL, i skole, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen Eidsvoll er en 10-årig grunnskole. Vi startet opp i 2002 . Vi har tilbud til elever fra 1. til 10. klasse. Skolen har fådelte klasser. Et nært samarbeid mellom engasjerte foreldre, lærere og elever skaper en sosialt trygg og faglig spennende skolehverdag. Elevene kommer fra hele Øvre Romerike. Skolen ligger idyllisk til på Finstad i Eidsvoll med kort avstand til skog og naturområder.

  Reisetid: Skolen ligger 8 min kjøretur fra Eidsvoll Verk Stasjon. Vi henter deg og bringer deg til stasjonen dersom du ikke har bil. Toget til Oslo tar ca 30 min. Tog til Gardemoen tar under 10 min. Kjøretid fra skolen til Oslo tar 40 min.

  Første arbeidsdag 1.3.2017
  Søknadsfrist 20.2.2017
  Kontakt Ytterligere informasjon ved daglig leder Lena Mutlak tlf: 938 26 387.

  Søknad med CV kan sendes til daglig leder på mail: Lena Mutlak.

  Vitnemål og attester tas med på evt. jobbintervju.

  Beskrivelse av stillingen Kvalifikasjoner: Bachelor i Steinerpedagogikk fra Rudolf Steinershøyskolen, og/eller annen tilsvarende utdanning med bred erfaring fra steinerpedagogisk arbeid. Andre med godkjent lærerutdanning kan også bli vurdert. Det forutsettes vilje til etterutdanning i steinerpedagogikk. Vi ønsker søkere med god evne til å danne trygge gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer.

  For Spansklærer kreves i tillegg lærerkompetanse (gjerne tilleggsutdanning) i spansk.

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER EURYTMIST
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.3.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen For skoleåret 2017/18 trenger vi en eurytmist. Vi foretrekker søkere med steinerpedagogisk kompetanse, men vil vurdere alle søknader.
  Søk nå


  Stilling VIL DU BLI LÆRER VED OSLOFJORDEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE?
  Kategorier > OSLOFJORDEN VIDEREGÅENDE, i skole, innen undervisning
  Om oss Oslofjorden videregående steinerskole er et helt nytt steinerpedagogisk tilbud som ligger i naturskjønne omgivelser plassert midt på Hurumhalvøya. Skolebygget ligger plassert på Klokkarstua med Oslofjorden på den ene siden og Drammensfjorden på den andre. Skolen er godkjent for oppstart og vil åpne dørene høsten 2017 med en førsteklasse fordelt på tre linjer, studiespesialiserende med kunst, medier og kommunikasjon og musikkteater. Alle linjene gir generell studiekompetanse. Skolen er godkjent for 40 elever pr linje, totalt 120 elever ved fullt utbygget skole.
  Søknadsfrist 28.2.2017
  Kontakt For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Daglig leder Hilde Maria Dias Sørensen på telefon 90705556 mandager mellom 10:00-14:00 eller på e-post: kontakt@ovgi.no
  Beskrivelse av stillingen Vil du bli lærer ved Oslofjorden videregående steinerskole på Hurum?


  Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning, men i tilstedetiden vil det være behov for fleksibilitet mht. andre nødvendige arbeidsoppgaver. Vi ønsker å skape et levende, kunstnerisk og utviklede miljø, noe som krever høy grad av tilstedeværelse og deltagelse i alle skolens prosjekter. Prosjekt og samarbeid på tvers av fagkretser vil være sentrale oppgaver, gjerne med et praktisk tilsnitt.

  Personlige kvalifikasjoner: Da dette er en ny-oppstartet skole trenger vi deg som er kreativ, nytenkende, organisert og arbeidsom. Vi ser etter lærere som har et hjerte for steinerpedagogikken, og som ønsker å utfordre seg selv og sine kolleger med spennende og praktiske undervisningsformer. Samarbeid og utvikling er nøkkelord i denne nye skolen, det er også noe vi legger vekt på når lærere ansettes. Videre ser vi etter lærere som er – trygg og troverdig i rollen som lærer. – trives i et hektisk arbeidsfellesskap med elever og lærere. – klarer å skape gode relasjoner. – er inkluderende og utviklingsorientert. – er humørfylt og optimistisk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Faglige kvalifikasjoner: Vi søker lærere som har faglig og pedagogisk utdanning for å undervise i sitt fagområde. Vi følger opplæringslovens krav til tilsetting av lærere på videregående trinn §14-4 i forskriften til opplæringsloven. Som anerkjent alternativt pedagogisk tilbud må den som tilsettes ha utdanning innen Steinerpedagogikk tilsvarende 60 studiepoeng, eller annen relevant utdanning på minimum 1 år.

  Vi søker lærere innen disse fagområdene: Har du undervisningskompetanse på en eller flere områder, er det fint om det spesifiseres i søknaden hva du søker på, gjerne med prosent. Ønsker du kun hovedfagsbolker eller løpende uketimer, er det fint om også dette spesifiseres. For å lese mer inngående på hvert enkelt fag, klikk deg inn på steinerskoleforbundets sider og læreplaner for videregående trinn, denne finner du her.

  Disse fagområdene vil fordele seg på løpende undervisning og hovedfagsperioder. Har du undervisningskompetanse på en eller flere områder, er det fint om det spesifiseres i søknaden hva du søker på. Ønsker du kun hovedfagsbolker eller løpende uketimer, er det fint om også dette spesifiseres.

  Fellesfag: Matte 43,36% fordelt på to lærere i to grupper, praktisk og teoretisk matematikk. Norsk 21,68% Engelsk 16,26% Naturfag 20,4% (Kjemi, biologi, geografi og fysikk) Fremmedspråk Spansk 40,8% Historie 10,2% Samfunnsfag 5,1 Kroppsøving 8,96% Praktiskkunstneriske fag eurytmi 5,24% Praktiskkunstneriske fag kor 5,24%

  Programfag studieforberedende kunstlinje: Tegning (10,28%), farge (10,28), form 1 (10,28%), form 2 (5,14%) kunsthistorie (5,14%)og scenografi (5,14%). Programfag Medier og kommunikasjon: Medier i perspektiv (19,52%), grafisk produksjon (9,77%), film og foto (19,54%), tekst (9,77%).

  Programfag Musikkteater: Utøvende sceniske fag (19,54%), utøvende musiske fag (19,54%), musikk og teater teori (9,77%), musikkteater og samfunn (4,88 %).

  Vi kan tilby: En unik mulighet til å være med å starte opp en helt ny videregående steinerskole. Arbeidet vil bli spennende, utfordrende og lærerik. Du vil få jobbe i fantastiske omgivelser, positivt miljø preget av høy faglighet, godt samarbeid og stor stå på vilje. Gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag med tanke på utvikling av fag og lokale fagplaner samt spennende utvikling av gode tverrfaglige samarbeid.

  Lønn: Vi praktiserer flat lønn de første driftsår. Årslønn i 100% stilling 489 000,-. Dette vurderes løpende av styret ved skolen. Vi skriver et-årskontrakter med alle som får tilbud om arbeid hos oss. Søknad: Vi ønsker kopi av dine papirer, samt to referanser ved levering av søknad. Papirene sendes ikke i retur etter søknadsrunden er avsluttet.

  Forbehold om enkelte justeringer eller endringer i stillingsprosentene.

  Søk nå