ALLE LEDIGE STILLINGER

Stilling RINGERIKE STEINERSKOLE SØKER KLASSELÆRER til 7./8.KLASSE OG EURYTMIST
Kategorier > STEINERSKOLEN I RINGERIKE, i skole, innen undervisning
Om oss Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Skolen er fådelt med 55 elever fra 1.-10.klasse. Facebook eller www.ringerike.steinerskolen.no
Første arbeidsdag 1.8.2017
Søknadsfrist 1.5.2017
Kontakt Søknad med CV sendes til Ringerike Steinerskole, Almveien 15, 3520 Jevnaker. Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder Marit Synnøve Vestøl på 90575866 eller på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no
Beskrivelse av stillingen KLASSELÆRER TIL 7./8.KLASSE: Vi søker etter lærer med steinerpedagogisk utdanning og/eller offentlig lærerutdanning med erfaring og interesse for steinerpedagogikk. Søker bør ha erfaring som klasselærer og ha undervisningskompetanse i norsk, engelsk og matematikk for ungdomstrinnet. Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i musikk. Det er 17 elever i klassen og en fast assistent/ekstra lærer følger klassen i de fleste timer. Stillingsprosent minimum 70 % med mulighet for utvidelse av stilling.

EURYTMIST: Vår faste eurytmist går ut i svangerskapspermisjon, og vi søker en vikar for henne skoleåret 2017/2018. Vi ønsker oss en engasjert og inspirerende eurytmilærer som brenner for tverrfaglig samarbeid og har erfaring fra arbeid med elever på både barne- og ungdomstrinnet. Stillingsprosent 27 % med mulighet for utvidelse av stilling, hvis søker har undervisningskompetanse i flere fag.

Du er en positiv og engasjert person som har evne til god klasseledelse og kommunikasjon med elevene. Du har gode samarbeidsevner og er en tydelig voksenperson som evner å bygge gode relasjoner i læringsarbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Til begge stillinger kreves det politiattest ved ansettelse.

Medlemskap i Statens pensjonskasse. Bedriftshelsetjeneste. Godt sosialt arbeidsmiljø. Mulighet for etter- og videreutdanning.

Søk nå


Stilling STEINERSKOLEN I EIDSVOLL SØKER SPANSKLÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN I EIDSVOLL, i skole, innen undervisning
Om oss Steinerskolen Eidsvoll er en 10-årig grunnskole. Vi startet opp i 2002 . Vi har tilbud til elever fra 1. til 10. klasse. Skolen har fådelte klasser. Et nært samarbeid mellom engasjerte foreldre, lærere og elever skaper en sosialt trygg og faglig spennende skolehverdag. Elevene kommer fra hele Øvre Romerike. Skolen ligger idyllisk til på Finstad i Eidsvoll med kort avstand til skog og naturområder Skolen ligger 8 min kjøretur fra Eidsvoll Verk Stasjon. Vi henter deg og bringer deg til stasjonen dersom du ikke har bil. Toget til Oslo tar ca 30 min. Tog til Gardemoen tar under 10 min. Kjøretid fra skolen til Oslo tar 40 min.
Søknadsfrist 10.5.2017
Beskrivelse av stillingen Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner: Bachelor i Steinerpedagogikk fra Rudolf Steinershøyskolen, og/eller annen tilsvarende utdanning med bred erfaring fra steinerpedagogisk arbeid. Andre med godkjent lærerutdanning kan også bli vurdert. Det forutsettes vilje til etterutdanning i steinerpedagogikk. Vi ønsker søkere med god evne til å danne trygge gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer.

For Spansklærer kreves i tillegg lærerkompetanse (gjerne tilleggsutdanning) i spansk.

Tiltredelse: snarlig

Søk nå


Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER 1.KLASSELÆRER
Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen undervisning
Søknadsfrist 18.5.2017
Kontakt Nærmere opplysninger kan fås ved å ringe 61 13 27 80 v/daglig leder Synnøve Eidsvoll eller sende e-post til – gjovik@steinerskolen.no.
Beskrivelse av stillingen Vi har en ledig stilling som 1.klasselærer ved Steinerskolen Gjøvik-Toten. Søknadsfrist: Snarest!
Søk nå


Stilling STEINERSKOLEN I ASKER SØKER DAGLIG LEDER
Kategorier > STEINERSKOLEN I ASKER, i skole, innen ledelse
Om oss Steinerskolen i Asker er et pedagogisk alternativt tilbud for 1. – 10. klasse. Skolen har de siste årene vokst betydelig, og har i dag ca. 200 elever. Skolen har 40 engasjerte medarbeidere og aktive foreldre som bidrar til skolens liv.   Skolen ligger på Nesbru med kort vei til buss, og har elever både fra Asker og nærliggende kommuner. 1.– 4. klasse har egne lokaler i kort avstand fra skolens hovedbygg der det også er fritidshjem. Skolens hovedbygg rommer både mellomtrinn 5.-7. klasse og ungdomskolen 8.-10. klasse. I nær tilknytning til skolen ligger en av Askers to Steinerbarnehager.
Søknadsfrist 15.5.2017
Kontakt Søknad med CV sendes styreleder på e-post: richard.christophersen@gmail.com. Har du spørsmål kan du kontakte styreleder på e-post eller tlf: 951 51 594.
Beskrivelse av stillingen Vi ser etter en engasjert endringsvillig daglig leder som kan hjelpe skolen til å fortsette å vokse videre i et tett samarbeid med styret, ansatte, elever og foreldre. 

Daglig leder jobber tett med sin ledergruppe som har god kompetanse på pedagogikk, administrasjon og personalledelse. Du må være en leder som har gode kommunikative evner, og som kan samarbeide godt med ansatte, elever og foreldre.

Du har erfaring som leder, erfaring fra endringsprosesser, pedagogisk utdannelse, god kjennskap til Steinerskolens pedagogikk. Du har økonomiforståelse og kjennskap til de offentlige krav som stilles til skolens virksomhet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Vi kan tilby: Spennende utfordringer, dyktige lærere, flotte elever og engasjerte foreldre

 • Utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • 100 % stilling
 • Pensjon i Statens pensjonskasse
 • Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN SØKER KONTORMEDARBEIDER
  Kategorier > STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN, i skole, innen administrasjon
  Søknadsfrist 8.5.2017
  Kontakt Nærmere opplysninger kan fås ved å ringe 61 13 27 80 v/daglig leder Synnøve Eidsvoll eller sende e-post til – gjovik@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker kontormedarbeider til skolens administrasjon, 50-60% (med mulighet for utvidelse etterhvert). Ønskede kvalifikasjoner: Videregående utdanning innen kontorfag, IT og administrasjon; relevant arbeidserfaring fortrinnsvis fra steinerskole kan kompensere for utdanning. Hovedoppgaver: Div administrative- og serviceoppgaver: Arkivering, journalføring post, betjening av skolens sentralbord ,kontinuerlig à-jourføring av permer, klasselister, GSI, følge opp foreldrebidrag til skole og SFO bl.a. Personlige egenskaper: Strukturert, effektiv, fleksibel og arbeidssom , samarbeidsinnstilt, gode kommunikative og sosiale evner. Prøvetid: 6 måneder.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I LØRENSKOG SØKER MILJØARBEIDER – DELTID
  Kategorier > STEINERSKOLEN I LØRENSKOG, i skole, innen undervisning
  Om oss Skolen holder til i flotte lokaler på Vallerudtoppen i Lørenskog med fin utsikt over og gode turmuligheter i Østmarka. Vi er en barne- og ungdomsskole (1.-10.kl) med 160 elever og 33 medarbeidere. Gode bussforbindelser fra Oslo og Lillestrøm.
  Søknadsfrist 26.4.2017
  Kontakt Søknad sendes Steinerskolen i Lørenskog, Kantarellveien 10, 1476 Rasta, epost borre.solberg@steinerskolen.no. Søknadspapirer sendes ikke i retur. Mere informasjon om skolen finnes på våre hjemmesider www.rsil.no eller kontakt daglig leder Børre Solberg tlf.:488 86 552 for informasjon om stillingen.
  Beskrivelse av stillingen Vi ser etter en miljøarbeider som kan gi elev på mellomtrinnet en god skolehverdag. Dette er en deltidsstilling som kan kombineres med andre oppgaver i skolen.

  Du er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har annen relevant utdannelse eller arbeidserfaring. Personlig egnethet avgjørende.

  FØLGENDE ARBEIDSOPPGAVER INNGÅR I STILLINGEN

 • I samarbeid med klasselærer sørge for at elev får være sammen med klassen og arbeide med sitt tilrettelagte opplegg så langt det lar seg gjøre.
 • Ved behov ta med elev ut og følge avtalt opplegg
 • Samarbeidsmøter med klasselærer og møter med involverte instanser.
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.

  Første arbeidsdag: Plandag / skolestart høst 2017. Ønskelig å starte opplæring/ bli kjent i løpet av mai-juni.

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER KLASSELÆRERE, ASSISTENTER OG SPESIALPEDAGOG
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Om oss Vi er en liten skole som ligger midt mellom Ås og Ski i Follo. Elevene våre kommer fra hele regionen. Klassene våre er forholdsvis små, fra 5 til 17 elever pr trinn. Skoleåret 2017/18 står for dør og vi trenger flere nye medarbeidere. Vi ønsker oss klasselærere og vikarer med steinerpedagogisk utdannelse og erfaring, men vi utelukker ikke andre kvalifiserte søkere. Den kvalifiserte spesialpedagogen vil være ansvarlig for elevene innenfor feltet i alle klasser når det gjelder det administrative.
  Kontakt Søknad og CV sendes til skolens daglige leder, Solfrid Sekse. solfrid.margit.sekse@steinerskolen.no4 97 76 60.
  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN SØKER DAGLIG LEDER
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN, i skole, innen ledelse
  Om oss Rudolf Steinerskolen Nesodden, ligger ved Skoklefall på Nesodden ca. 30 min. reise med ferge fra Oslo sentrum. Vi har i dag 283 elver fra første til tiende trinn og 55 ansatte.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Kontakt Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Ida Tálos, tlf. 66 96 50 83 / 80, mobil: 977 10 929 eller fungerende styreleder Elin Larsen, tlf. 66 96 50 80. Skriftlig søknad sendes til Rudolf Steinerskolen Nesodden, på e-post til nesodden@steinerskolen.no
  Beskrivelse av stillingen Daglig leder er skolens øverste leder og rapporterer til stiftelsens styret. Daglig leder har det øverste ansvaret for elever, medarbeidere, HMS, samarbeid med FAU, rekruttering av lærere og elever, kvalitetssikring av undervisningen og utvikling av skolen.

  Daglig leder har det øverste ansvaret for å sikre at skolen driftes i tråd med steinerskolenes læreplan og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for privatskoler.

  Vi søker etter en person:

 • Som har ledererfaring fra undervisningssektoren, eller annen relevant ledererfaring.
 • Som har innsikt i steinerpedagogikken.
 • Som har god innsikt i økonomi og økonomistyring.
 • Som er kjent med lover, forskrifter og regler som gjelder for privatskoler.
 • Som har organisatorisk kompetanse og evne til å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens medarbeidere.
 • Som har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
 • Som er tydelig, engasjert, arbeidsom og utholdende.
 • Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med kompetente og engasjerte kolleger.
 • En skole som står sterkt i lokalmiljøet.
 • Et sterkt steinerpedagogisk fagmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Den som blir daglig leder får anledning til å bidra til utvikling i en spennende skole.

  Arbeidsgiver: Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden

  Stillingstittel: Daglig leder Rudolf Steinerskolen Nesodden

  Stillingsandel: 100 %

  Søk nå


  Stilling STEINERBARNEHAGENE I DRAMMEN SØKER DYKTIG OG ENGASJERT STEINERFØRSKOLEPEDAGOG
  Kategorier > SOLSTREIF RUDOLF STEINER BARNEHAGE, i barnehage, innen undervisning
  Søknadsfrist 22.5.2017
  Kontakt Vi tar oss god tid til at finne den helt rette, så søknader mottas og behandles fortløpende av styrer og lederteam frem til 1 juni 2017. Vi ønsker i utgangspunktet skriftlige søknader og spørsmål. Vi ønsker ikke å få uanmeldt besøk. Spørsmål om stillingen kan rettes til styrer på tlf. 95478580 Søknader og spørsmål om stillingen skrives til Gro Løkken og mottas på mail: drammen@steinerbarnehage.no eller Solstreif R Steiner barnehage, Mallinggt.1, 3044 Drammen.
  Beskrivelse av stillingen Steinerbarnehagene i Drammen avd. Solstreif søker fortrinnsvis steinerpedagogisk førskolelærer i fast stilling fra f.o.m. nytt barnehageår 2017/18. I dag er vi ni voksne hvorav 3 steinerførskolepedagoger, 6 pedagogiske medarbeidere, 46 barn fordelt på 3 avdelinger i vår sjarmerende hus fra 1860… med en deilig gammel frukthage godt avskjermet i Drammens sentrum på Strømsø. Vår pedagogikk er basert på Rudolf Steiners tanker og ideer, våre foreldre kommer fra nærmiljøet men også fra nærliggende kommuner som ønsker nettopp steinerpedagogikk for sine barn.

  Da vår alles pedagog nå skal gå av med pensjon er vi på leten etter en faglig dyktig, ansvarsfull og positiv kollega til en fast pedagogisk lederstilling f.o.m. 1 aug. 2017, en som brenner for arbeidet med barnehagebarn ca. 34 timer i uken(turnus) Solstreif har vært i drift i vel 30 år og i årenes løp gått gjennom en interessant utvikling fra å ha vært en 2-avdelingsbarnehage til å bli en fulltidsbarnehagen med 3 avdelinger.

  Vi leter etter en person, som pedagogisk vil i samme retning som oss. En person som det er naturlig for ut fra sitt hjerte stå i en til tider krevende arbeidshverdag med støtte fra fellesskapet i steinerbarnehagene i Drammen. Du arbeider ut fra at fellesskapet har en avgjørende betydning for det enkelte barn. Du er profesjonell i ditt følelsesliv da du er bevist på at den voksne alltid er ansvarlig for stemningen som oppstår rundt seg og som er et forbilde såvel i handlinger og i følelser At du kan begrunne dine pedagogiske handlinger, observasjoner og tiltak skriftlig til dine samarbeidspartnere. Vi arbeider ut fra at barn skal ledes av den voksne med varme og kjærlighet gjennom etterligning og herming fremfor intellektuelle forklaringer. Våre pedagogiske rammer er de praktiske hjemlige aktiviteter sammen med barna, med et stort fokus på trygghet, gjenkjennelse og glede. Det er viktig for oss at du er tydelig, positivt, smilende, initiativrik og et mildt menneske. Vår aktive hverdag krever en sterk kropp med en god og sunn helse Vi er ute hver dag i ur og skur, så du må ikke være redd for å bli våt når det regner, få jord under neglene eller fyre opp bålet i bålpanna!

  For å komme i betraktning til å søke jobben må du ha interesse for Rudolf Steiners pedagogikk, ha mot til å sammenstille og gjennomføre sangleker i ring/ samlingsstund og fortelle eventyr for barnegruppen. Du må være selvstendig, handlekraftig og kunne vise, at du av hele ditt hjerte ønsker å være med på å skape en barnehage, med rom for frihet, at barn kan ha en barndom i trygge og nære rammer.

  Selv om vi arbeider pedagogisk målrettet og har høye mål og ambisjoner er vi på mange måter mer en familie enn en institusjon, både pedagogisk og kollegialt. Vi voksne har en fri, varm og humoristisk omgangstone oss imellom, som vi setter stor pris på.

  Din søknad kan gjerne være fylt med mere enn normen tilsier og bør inneholde følgende:

 • hvorfor søker du steinerbarnehagene i Drammen
 • ditt barnesyn
 • hva/hvordan er den voksnes rolle er overfor barnet?
 • din erfaring og kjennskap til Rudolf Steiners førskolepedagogikk
 • deg som person-din personlighetstype
 • dine tanker mht. arbeidstid
 • hvilken ledertype du trives med
 • om du ser din styrke i samværet med det enkelte barn eller med barnegruppen/fellesskapet
 • dine tanker om en fast pedagogisk dags-, uke- og årsrytme
 • dine tanker om uteliv og barn
 • dine tanker om etterligning/herming, rollemodell
 • dine tanker om veiledning av andre voksne
 • Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I LØRENSKOG SØKER ASSISTENT SFO DELTID VIKARIAT
  Kategorier > STEINERSKOLEN I LØRENSKOG, i sfo, i skole, innen undervisning
  Om oss Skolen holder til i flotte lokaler på Vallerudtoppen i Lørenskog med fin utsikt over og gode turmuligheter i Østmarka. Vi er en barne- og ungdomsskole (1.-10.kl) med 160 elever og 33 medarbeidere. Gode bussforbindelser fra Oslo og Lillestrøm.
  Søknadsfrist 26.4.2017
  Kontakt Søknad sendes Steinerskolen i Lørenskog, Kantarellveien 10, 1476 Rasta, epost borre.solberg@steinerskolen.no. Søknadspapirer sendes ikke i retur. Mere informasjon om skolen finnes på våre hjemmesider www.rsil.no eller kontakt daglig leder Børre Solberg tlf.:488 86 552 for informasjon om stillingen.
  Beskrivelse av stillingen Vår sfoassistent er innvilget ett års fødselspermisjon. Vi ser derfor etter en assistent i ett års vikariat på skolens fritidsordning. Dette er en deltidsstilling som kan kombineres med assistentoppgaver i skolen.

  Du er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har annen relevant utdannelse eller arbeidserfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • Assistent på ettermiddagssfo fra kl. 13.45 – 16.00
 • Assistentoppgaver 1. klasse og eventuelt andre assistentoppgaver i skolen.
 • Assistent helårssfo i skolens vinterferie samt fra skoleslutt til 1. juli og fra 1. august til skolestart 2018
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse. 1. arbeidsdag: Opplæring/ bli kjent i uke 31 og 33 evt. i juni med sikte på å være klar til skolestart 2017.

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ASKIM / INDRE ØSTFOLD SØKER EN SPESIALPEDAGOGISK LEDER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD, i skole, innen administrasjon, innen ledelse, innen spesialpedagogikk
  Om oss Steinerskolen i Indre Østfold ligger omtrent midt i Østfold. Det tar ca 1 time både til Oslo, Sarpsborg og Moss. Vi er en skole som er i stadig vekst. For tiden har vi 141 elever som kommer fra 8 forskjellige kommuner og 35 medarbeidere. Kollegiet bestreber seg på å drifte skolen etter selvforvaltningsprinsippet. Det medfører bl.a. et ansvar for den enkelte til å være med å ”drive” skolen. Til ganske nylig hadde vi likelønn, nå har vi 3 kategorier, der den høyeste kategorien er klasselærere/lærere med utdannelse innen RSH. Vi har et hyggelig og stabilt kollegium. Mange har jobbet her i 15-20 år, så vi ønsker nye og friske krefter velkommen.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Kontakt Søknad med CV sendes til askim@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen KVALIFIKASJONER:
 • Engasjement til å skape gode læringsprosesser og utvikle et godt læringsmiljø i samarbeid med Spes. Ped. Koordinator.
 • Pedagogisk utdannelse, helst fra RSH og med spesialpedagogisk utdannelse.
 • Minimum 60 stp.
 • Erfaring fra SP og undervisning.
 • Erfaring med budsjett/ ressurs refusjon og IKT/XL
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.

 • PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God til å kommunisere med samarbeidspartnere i og utenfor skolen.
 • Engasjert, med pågangsmot og god gjennomføringsevne.
 • ARBEIDSOMRÅDER:

 • Ansvar for opplæring og utvikle arbeidet innenfor SP.
 • Ansvar for daglig drift av SP.
 • VI TILBYR:

 • Godt arbeidsmiljø og pensjonsordning i SPK.

 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

  SØKNADSFRIST: snarest!

  Søk nå