ALLE LEDIGE STILLINGER

Stilling STEINERSKOLEN I ASKIM / INDRE ØSTFOLD HAR LEDIG EN 100%-STILLING SOM DAGLIG LEDER
Kategorier > STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD, i skole, innen administrasjon, innen ledelse
Første arbeidsdag 1.8.2017
Søknadsfrist 31.3.2017
Kontakt Søknad med CV sendes til askim@steinerskolen.no.
Beskrivelse av stillingen KVALIFIKASJONER:
 • Pedagogisk utdanning helst fra Rudolf Steiner høyskolen.
 • Erfaring i ledelse og undervisning.
 • Erfaring med regnskap, budsjett og digitale medier.
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
 • Kjennskap og erfaring med Steinerskolens ide og praksis.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • PERSONLIGE EGENSKPER:

 • God til å kommunisere med samarbeidspartnere i og utenfor skolen.
 • Engasjement, pågangsmot og gjennomføringsevne.
 • ARBEIDSOMRÅDE:

 • Personalansvar for tilsatte ved skolen.
 • Samarbeide med FAU, (Foreldrenes arbeidsutvalg).
 • Utvikle skolens organisasjonskultur.
 • Tilrettelegge for gode læringsprosesser og utvikle et godt læringsmiljø.
 • VI TILBYR:

 • Godt arbeidsmiljø, pensjonsordning i SPK.
 • Stillingen er på åremål med mulighet for forlengelse.
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER EURYTMIST
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen Vi ønsker oss medarbeidere med utdanning og erfaring, men er villige til å snakke med alle som føler seg kallet. Vennligst ta kontakt for en hyggelig prat!
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER TYSKLÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen Vi ønsker oss medarbeidere med utdanning og erfaring, men er villige til å snakke med alle som føler seg kallet. Vennligst ta kontakt for en hyggelig prat!
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER KLASSELÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen Vi ønsker oss medarbeidere med utdanning og erfaring, men er villige til å snakke med alle som føler seg kallet. Vennligst ta kontakt for en hyggelig prat!
  Søk nå


  Stilling VI SØKER EN SKOLEMATANSVARLIG I 100% STILLING
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅLESUND, i skole
  Om oss Steinerskolen i Ålesund har fra høsten av ca. 60 elever og 14 ansatte. Skolen har jubileum og fyller 30 år i kommende skoleår. Vi ligger fint og sentralt til utenfor Ålesund sentrum i området Hatlane. Skolen er i positiv vekst og har hvert år spennende prosjekter for hele skolen og i de enkelte klassene. Det er høy grad av trivsel på skolen vår og vi arbeider tett sammen i team. Er du den vi ser etter? Les mer om skolen på hjemmesiden vår og på vår facebookside.
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Vibecke Schytte på 901 85 101 eller på e-post til vibecke.schytte@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker en skolematansvarlig i 100% stilling. Interesse for Steinerskolen og personlig egnethet vektlegges.
  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN SØKER DAGLIG LEDER
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN, i skole, innen ledelse
  Om oss Rudolf Steinerskolen Nesodden, ligger ved Skoklefall på Nesodden ca. 30 min. reise med ferge fra Oslo sentrum. Vi har i dag 283 elver fra første til tiende trinn og 55 ansatte.
  Første arbeidsdag 1.7.2017
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Ida Tálos, tlf. 66 96 50 83 / 80, mobil: 977 10 929 eller fungerende styreleder Elin Larsen, tlf. 66 96 50 80. Skriftlig søknad sendes til Rudolf Steinerskolen Nesodden, på e-post til nesodden@steinerskolen.no
  Beskrivelse av stillingen Daglig leder er skolens øverste leder og rapporterer til stiftelsens styret. Daglig leder har det øverste ansvaret for elever, medarbeidere, HMS, samarbeid med FAU, rekruttering av lærere og elever, kvalitetssikring av undervisningen og utvikling av skolen.

  Daglig leder har det øverste ansvaret for å sikre at skolen driftes i tråd med steinerskolenes læreplan og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for privatskoler.

  Vi søker etter en person:

 • Som har ledererfaring fra undervisningssektoren, eller annen relevant ledererfaring.
 • Som har innsikt i steinerpedagogikken.
 • Som har god innsikt i økonomi og økonomistyring.
 • Som er kjent med lover, forskrifter og regler som gjelder for privatskoler.
 • Som har organisatorisk kompetanse og evne til å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens medarbeidere.
 • Som har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
 • Som er tydelig, engasjert, arbeidsom og utholdende.
 • Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med kompetente og engasjerte kolleger.
 • En skole som står sterkt i lokalmiljøet.
 • Et sterkt steinerpedagogisk fagmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Den som blir daglig leder får anledning til å bidra til utvikling i en spennende skole.

  Arbeidsgiver: Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden

  Stillingstittel: Daglig leder Rudolf Steinerskolen Nesodden

  Stillingsandel: 100 %

  Søk nå


  Stilling STEINERBARNEHAGENE I DRAMMEN SØKER DYKTIG OG ENGASJERT STEINERFØRSKOLEPEDAGOG
  Kategorier > SOLSTREIF RUDOLF STEINER BARNEHAGE, i barnehage, innen undervisning
  Søknadsfrist 22.5.2017
  Kontakt Vi tar oss god tid til at finne den helt rette, så søknader mottas og behandles fortløpende av styrer og lederteam frem til 1 juni 2017. Vi ønsker i utgangspunktet skriftlige søknader og spørsmål. Vi ønsker ikke å få uanmeldt besøk. Spørsmål om stillingen kan rettes til styrer på tlf. 95478580 Søknader og spørsmål om stillingen skrives til Gro Løkken og mottas på mail: drammen@steinerbarnehage.no eller Solstreif R Steiner barnehage, Mallinggt.1, 3044 Drammen.
  Beskrivelse av stillingen Steinerbarnehagene i Drammen avd. Solstreif søker fortrinnsvis steinerpedagogisk førskolelærer i fast stilling fra f.o.m. nytt barnehageår 2017/18. I dag er vi ni voksne hvorav 3 steinerførskolepedagoger, 6 pedagogiske medarbeidere, 46 barn fordelt på 3 avdelinger i vår sjarmerende hus fra 1860… med en deilig gammel frukthage godt avskjermet i Drammens sentrum på Strømsø. Vår pedagogikk er basert på Rudolf Steiners tanker og ideer, våre foreldre kommer fra nærmiljøet men også fra nærliggende kommuner som ønsker nettopp steinerpedagogikk for sine barn.

  Da vår alles pedagog nå skal gå av med pensjon er vi på leten etter en faglig dyktig, ansvarsfull og positiv kollega til en fast pedagogisk lederstilling f.o.m. 1 aug. 2017, en som brenner for arbeidet med barnehagebarn ca. 34 timer i uken(turnus) Solstreif har vært i drift i vel 30 år og i årenes løp gått gjennom en interessant utvikling fra å ha vært en 2-avdelingsbarnehage til å bli en fulltidsbarnehagen med 3 avdelinger.

  Vi leter etter en person, som pedagogisk vil i samme retning som oss. En person som det er naturlig for ut fra sitt hjerte stå i en til tider krevende arbeidshverdag med støtte fra fellesskapet i steinerbarnehagene i Drammen. Du arbeider ut fra at fellesskapet har en avgjørende betydning for det enkelte barn. Du er profesjonell i ditt følelsesliv da du er bevist på at den voksne alltid er ansvarlig for stemningen som oppstår rundt seg og som er et forbilde såvel i handlinger og i følelser At du kan begrunne dine pedagogiske handlinger, observasjoner og tiltak skriftlig til dine samarbeidspartnere. Vi arbeider ut fra at barn skal ledes av den voksne med varme og kjærlighet gjennom etterligning og herming fremfor intellektuelle forklaringer. Våre pedagogiske rammer er de praktiske hjemlige aktiviteter sammen med barna, med et stort fokus på trygghet, gjenkjennelse og glede. Det er viktig for oss at du er tydelig, positivt, smilende, initiativrik og et mildt menneske. Vår aktive hverdag krever en sterk kropp med en god og sunn helse Vi er ute hver dag i ur og skur, så du må ikke være redd for å bli våt når det regner, få jord under neglene eller fyre opp bålet i bålpanna!

  For å komme i betraktning til å søke jobben må du ha interesse for Rudolf Steiners pedagogikk, ha mot til å sammenstille og gjennomføre sangleker i ring/ samlingsstund og fortelle eventyr for barnegruppen. Du må være selvstendig, handlekraftig og kunne vise, at du av hele ditt hjerte ønsker å være med på å skape en barnehage, med rom for frihet, at barn kan ha en barndom i trygge og nære rammer.

  Selv om vi arbeider pedagogisk målrettet og har høye mål og ambisjoner er vi på mange måter mer en familie enn en institusjon, både pedagogisk og kollegialt. Vi voksne har en fri, varm og humoristisk omgangstone oss imellom, som vi setter stor pris på.

  Din søknad kan gjerne være fylt med mere enn normen tilsier og bør inneholde følgende:

 • hvorfor søker du steinerbarnehagene i Drammen
 • ditt barnesyn
 • hva/hvordan er den voksnes rolle er overfor barnet?
 • din erfaring og kjennskap til Rudolf Steiners førskolepedagogikk
 • deg som person-din personlighetstype
 • dine tanker mht. arbeidstid
 • hvilken ledertype du trives med
 • om du ser din styrke i samværet med det enkelte barn eller med barnegruppen/fellesskapet
 • dine tanker om en fast pedagogisk dags-, uke- og årsrytme
 • dine tanker om uteliv og barn
 • dine tanker om etterligning/herming, rollemodell
 • dine tanker om veiledning av andre voksne
 • Søk nå


  Stilling TYSKLÆRER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SØKES
  Kategorier > SLOTTSFJELLET VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE, > STEINERSKOLEN I VESTFOLD, i skole, innen undervisning
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Søknad sendes til: ledelsen.vestfold@steinerskolen.no eller per post til Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien 2, 3142 Vestskogen.

  Kontaktperson: Thomas Johnsen (Daglig leder) tlf. 959 07 675.

  Beskrivelse av stillingen Skolen søker en person som kan påta seg en eller flere av disse oppgavene
 • Tysk i 5.-7.kl, ca. 30% stilling
 • Tysk i 8.-10.kl, ca. 30% stilling
 • Tysk fellesfag i VG1, ca. 30% stilling
 • Steinerskolen søker engasjert lærer med godkjent undervisningskompetanse i tysk for grunn- og eller videregående skole. Det er en forutsetning at du har innsikt i og erfaring med steinerskolens pedagogikk. Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Vi kan tilby en velorganisert og velrenommert steinerskole med tett oppfølging fra daglig leder, ryddige lønns- og arbeidsvilkår, og gode kollegaer!

  ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Godkjent pedagogisk utdanning (Krav: 60SP PPU eller lærerhøyskole)
 • Fagutdanning i tysk
 • Kjennskap og erfaring med steinerskolens idé og praksis
 • Personlig egnethet
 • ANDRE OPPLYSNINGER

 • Nærmeste leder: Daglig leder Thomas Johnsen
 • Stillingstype: Midlertidig
 • Omfang: 30% stilling
 • Arbeidstid: I henhold til arbeidsplan.
 • Lønn og ferie: Lønn etter avtale. Medlemskap i SPK og forsikring. Ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
 • Krav om Politiattest: Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest.
 • Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅLESUND SØKER LÆRERE I TIL SAMMEN 120% STILLING
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅLESUND
  Om oss Steinerskolen i Ålesund har fra høsten av ca. 60 elever og 14 ansatte. Skolen har jubileum og fyller 30 år i kommende skoleår. Vi ligger fint og sentralt til utenfor Ålesund sentrum i området Hatlane. Skolen er i positiv vekst og har hvert år spennende prosjekter for hele skolen og i de enkelte klassene. Det er høy grad av trivsel på skolen vår og vi arbeider tett sammen i team. Er du den vi ser etter? Les mer om skolen på hjemmesiden vår og på vår facebookside.
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Vibecke Schytte på 901 85 101 eller på e-post til vibecke.schytte@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker lærere, fortrinnsvis steinerpedagoger eller lærer med lærerkompetanse, erfaring og interesse for steinerpedagogikk. Søker til lærerstillinger bør ha kompetanse og erfaring som klasselærer og ha undervisningskompetanse i norsk og engelsk. Skoleassistent og medarbeider på SFO bør være fagarbeider. I tillegg legger vi vekt på personlig egnethet.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅS SØKER ASSISTENTER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅS, i skole, innen undervisning
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1434 Ås, telefon 64 97 76 60.
  Beskrivelse av stillingen Vi ønsker oss medarbeidere med utdanning og erfaring, men er villige til å snakke med alle som føler seg kallet. Vennligst ta kontakt for en hyggelig prat!
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅLESUND SØKER EN SKOLEASSISTENT/FAGARBEIDER I 100% STILLING
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅLESUND, i skole, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen i Ålesund har fra høsten av ca. 60 elever og 14 ansatte. Skolen har jubileum og fyller 30 år i kommende skoleår. Vi ligger fint og sentralt til utenfor Ålesund sentrum i området Hatlane. Skolen er i positiv vekst og har hvert år spennende prosjekter for hele skolen og i de enkelte klassene. Det er høy grad av trivsel på skolen vår og vi arbeider tett sammen i team. Er du den vi ser etter? Les mer om skolen på hjemmesiden vår og på vår facebookside.
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Vibecke Schytte på 901 85 101 eller på e-post til vibecke.schytte@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker en skoleassistent/fagarbeider i 100% stilling. Helst en Steinerpedagog eller lærer med lærerkompetanse, erfaring og interesse for steinerpedagogikk. Søker til lærerstillinger bør ha kompetanse og erfaring som klasselærer og ha undervisningskompetanse i norsk og engelsk. Skoleassistent og medarbeider på SFO bør være fagarbeider. I tillegg legger vi vekt på personlig egnethet.
  Søk nå


  Stilling BARNEHAGELÆRER / STEINERPEDAGOG SØKES TIL IDAVOLLEN STEINERBARNEHAGE
  Kategorier > IDAVOLLEN STEINERBARNEHAGE, i barnehage, innen undervisning
  Om oss Idavollen er en mellomstor barnehage med tre avdelinger; en småbarnsavdeling, og to storbarnsavdelinger. Barnehagen er lokalisert på Vallerudtoppen i Lørenskog ,med stort uteområde og umiddelbar nærhet til skog, skiløyper og rekreasjonsområder. Barnehagen er en steinerbarnehage; du som søker må ha offentlig godkjent utdannelse til å jobbe som pedagogisk leder, og ha stor interesse for steinerpedagogikk. Vi ønsker oss to ansvarsbevisste, omsorgsfulle og faglig sterke medarbeidere, med tydelig steinerpedagogisk orientering, til å jobbe som pedagogiske ledere på henholdsvis en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling.
  Søknadsfrist 18.4.2017
  Beskrivelse av stillingen Utdannelse:
 • Barnehagelærer, Steinerpedagog eller annen sidestilt utdannelse som er offentlig godkjent til stillingen

  Vi ønsker at du:

 • Er en tydelig voksenperson som alltid setter barnas behov Først
 • Er omsorgsfull og empatisk
 • Setter samhold og samarbeid i kollegiet høyt
 • Er faglig interessert og ønsker å videreutvikle deg
 • Tar ansvar for barnas, foreldrenes , kollegaenes og en trivsel
 • Vi kan tilby:

 • En barnehage der vi søker å skape hverdagsmagi for barna,
 • En barnehage med en tydelig årsrytme og tilhørende årstidsfester
 • En etablert barnehage med røtter i nærmiljøet og sterk steinerpedagogisk orientering
 • Et arbeidsmiljø med positive og støttende kollegaer
 • En varm og god atmosfære
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Tiltredelse etter avtale.

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I VESTFOLD SØKER REKTOR / DAGLIG LEDER – VIKARIAT
  Kategorier > STEINERSKOLEN I VESTFOLD, i skole, innen administrasjon, innen ledelse
  Om oss Steinerskolen i Vestfold ble etablert i 1973 og har 60 ansatte og 300 elever fordelt på alle trinn, fra 1.klasse til 3.videregående. Skolen drives etter friskoleloven og har en læreplan som fokuserer på en helhetlig læringsprosess gjennom teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Skolen preges av kunnskapsrike lærere med lang erfaring i skolen. Skolen holder til i boligstrøket Vestskogen på Nøtterøy. Det pågår en prosess for å fisjonere videregående fra grunnskolen. Daglig leder vil være ansvarlig for begge skolene, og må fordele sin tid mellom disse. Videregående holder til i egne lokaler i 3.etg på Slottsfjellskolen i Tønsberg sentrum.
  Første arbeidsdag 1.1.2018
  Søknadsfrist 24.4.2017
  Kontakt Daglig leder Thomas Johnsen tlf. 959 07 675 eller styreleder Daniel Döderlein tlf. 900 17 777. Søknad sendes til: ledelsen.vestfold@steinerskolen.no eller per post til Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien 2, 3142 Vestskogen.
  Beskrivelse av stillingen Nåværende daglig leder skal ha studiepermisjon 01.01.2018 – 01.07.2019. Vi søker derfor hans vikar i denne perioden. Vi søker en engasjert og tydelig leder med god samarbeidsevne og en medvirkende lederstil.

  Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • Dokumentert erfaring fra ledelse/administrasjon i skolen
 • Stort engasjement for steinerskolen
 • Evne til å prioritere og ta beslutninger
 • God innsikt i økonomi og økonomistyring
 • Engasjement for barn og ungdom
 • Lønn etter avtale.

 • Nærmeste leder: Styret ved Stiftelsen steinerskolen i Vestfold
 • Stillingstype: Midlertidig 01.01.2018 – 01.07.2019
 • Omfang: 100% stilling
 • Arbeidstid: Kjernetid 0830-1500 hver ukedag, møter ettermiddag/kveld.
 • Lønn og ferie: Lønn etter avtale. Medlemskap i SPK og forsikring. Ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
 • Krav om Politiattest: Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ASKIM / INDRE ØSTFOLD SØKER EN SPESIALPEDAGOGISK LEDER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD, i skole, innen administrasjon, innen ledelse, innen spesialpedagogikk
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 31.3.2017
  Kontakt Søknad med CV sendes til askim@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen KVALIFIKASJONER:
 • Engasjement til å skape gode læringsprosesser og utvikle et godt læringsmiljø i samarbeid med Spes. Ped. Koordinator.
 • Pedagogisk utdannelse, helst fra RSH og med spesialpedagogisk utdannelse.
 • Minimum 60 stp.
 • Erfaring fra SP og undervisning.
 • Erfaring med budsjett/ ressurs refusjon og IKT/XL
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.

 • PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God til å kommunisere med samarbeidspartnere i og utenfor skolen.
 • Engasjert, med pågangsmot og god gjennomføringsevne.
 • ARBEIDSOMRÅDER:

 • Ansvar for opplæring og utvikle arbeidet innenfor SP.
 • Ansvar for daglig drift av SP.
 • VI TILBYR:

 • Godt arbeidsmiljø og pensjonsordning i SPK.

 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

  Søk nå


  Stilling IDAVOLLEN STEINERBARNEHAGE I LØRENSKOG SØKER ERFAREN STYRER
  Kategorier > IDAVOLLEN STEINERBARNEHAGE, i barnehage, innen administrasjon, innen ledelse
  Om oss Idavollen er en mellomstor barnehage med tre avdelinger; en småbarnsavdeling, og to storbarnsavdelinger. Barnehagen er lokalisert på Vallerudtoppen, med stort uteområde og umiddelbar nærhet til skog, skiløyper og rekreasjonsområder. Barnehagen er en Steinerbarnehage, og du bør ha kunnskaper om, eller ha stor interesse for Steinerpedagogikk.
  Søknadsfrist 17.4.2017
  Beskrivelse av stillingen Arbeidsoppgavene dine vil bla bestå i å holde i barnehagens daglige drift, økonomisk og pedagogisk ansvar, samt personalansvar. Som barnehagestyrer innehar du en svært viktig rolle i barnehagen. Vi ønsker oss derfor en person med erfaring som styrer/leder, som har faglig tyngde og som trives med å være knutepunktet for kommunikasjonen i barnehagen. Din evne til å knytte kontakt og holde i kommunikasjonsflyten mellom foreldre, ansatte , styret og SU er derfor vesentlig.

  Utdannelse;

 • Barnehagelærer, Steinerpedagog eller annen offentlig godkjent utdannelse

  Vi ønsker at du;

 • Er en erfaren leder, som er komfortabel og trygg på personalansvar
 • Er tydelig, empatisk og opptatt av å spille dine medarbeidere gode
 • Har god økonomisk forståelse, og innsikt i barnehagedrift og gjeldende lovverk
 • Har gode evner til kommunikasjon og samarbeid med både foreldre, ansatte og offentlige instanser
 • Er strukturert
 • Innehar stor faglig/pedagogisk tyngde, og ønsker å lære mer om Steinerpedagogikk
 • Vi kan tilby:

 • En barnehage der vi søker å skape hverdagsmagi for barna
 • En barnehage med en tydelig årsrytme og tilhørende årstidsfester
 • En etablert barnehage med røtter i nærmiljøet og sterk steinerpedagogisk orientering
 • Et arbeidsmiljø med positive og støttende kollegaer
 • En varm og god atmosfære
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I LØRENSKOG SØKER PEDAGOGISK LEDER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I LØRENSKOG, i skole, innen administrasjon, innen ledelse
  Om oss Skolen holder til i flotte lokaler på Vallerudtoppen i Lørenskog med fin utsikt over og gode turmuligheter i Østmarka. Vi er en barne- og ungdomsskole (1.-10.kl) med 158 elever og 33 medarbeidere. Gode bussforbindelser fra Oslo og Lillestrøm.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 3.4.2017
  Kontakt Søknad sendes Steinerskolen i Lørenskog, Kantarellveien 10, 1476 Rasta, epost borre.solberg@steinerskolen.no. Søknadspapirer sendes ikke i retur. Mere informasjon om skolen finnes på våre hjemmesider www.rsil.no eller kontakt daglig leder Børre Solberg tlf.: 488 86 552 for informasjon om stillingen.
  Beskrivelse av stillingen Vi ser etter en engasjert pedagogisk leder som har lyst til å være med å videreutvikle skolen. Stillingen er en 100 % stilling og et toårig engasjement med mulighet for forlengelse. Pedagogisk leder er daglig leders stedfortreder og inngår i skolens ledergruppe.

  Du har steiner pedagogisk utdanning, relevant undervisningserfaring og realkompetanse innenfor organisering og ledelse i et skolesystem. Du bør også ha administrative egenskaper / ikt kompetanse.

  Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • Organisere og bemanne undervisningen innenfor skolens økonomiske rammer
 • Sikre at det pedagogiske arbeidet oppfyller skolens kvalitetskrav og den pedagogiske egenart som er definert i vedtektene.
 • Sørge for at det nødvendige og vedtatte planarbeidet er rett-tidig og effektivt gjennomført.
 • Lede og organisere arbeidet i pedagogisk komite.
 • Organisere et kontinuerlig utviklingsarbeid i kollegiet i samråd med leder av kollegiemøtet
 • Sørge for god og systematisk kommunikasjon med foreldrene.
 • Ansvar for at relevant elevdokumentasjon blir arkivert, herunder elevsamtaler, konferansetimer, faglige vurderinger og vitnemål
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ÅLESUND SØKER ETTER EN SFO-ANSVARLIG I 46% STILLING
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ÅLESUND, i sfo, i skole, innen ledelse
  Om oss Steinerskolen i Ålesund har fra høsten av ca. 60 elever og 14 ansatte. Skolen har jubileum og fyller 30 år i kommende skoleår. Vi ligger fint og sentralt til utenfor Ålesund sentrum i området Hatlane. Skolen er i positiv vekst og har hvert år spennende prosjekter for hele skolen og i de enkelte klassene. Det er høy grad av trivsel på skolen vår og vi arbeider tett sammen i team. Er du den vi ser etter? Les mer om skolen på hjemmesiden vår og på vår facebookside.
  Søknadsfrist 15.4.2017
  Kontakt Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Vibecke Schytte på 901 85 101 eller på e-post til vibecke.schytte@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker etter en SFO-ansvarlig i 46% stilling. Steinerpedagog eller lærer med lærerkompetanse, erfaring og interesse for steinerpedagogikk. Søker til lærerstillinger bør ha kompetanse og erfaring som klasselærer og ha undervisningskompetanse i norsk og engelsk. Skoleassistent og medarbeider på SFO bør være fagarbeider. I tillegg legger vi vekt på personlig egnethet.
  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN PÅ NESODDEN SØKER KLASSELÆRER
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN, i skole, innen undervisning
  Søknadsfrist 7.4.2017
  Kontakt Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med daglig leder Ida Tálos på telefon 66 96 50 83 / 80 eller e-post: ida.talos@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker en steinerpedagog til klasselærerstilling på barne-/mellomtrinn, i en 100% stilling. Elevantallet i klassene ligger på mellom 24 og 28 elever. Det vil til en viss grad være en ekstra lærer eller en assistent inne i timene. Forutsetning for fast ansettelse er godkjent lærerutdanning. Krav til politiattest. Lønn i henhold til intern lønnsstige.
  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ARENDAL SØKER STEINERPEDAGOG
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ARENDAL, i skole, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen i Arendal har fra høsten av 125 elever og 30 ansatte. Skolen er 14 år, og ligger fint og sentralt til utenfor Arendal sentrum. Skolen er i positiv vekst og står overfor en spennende tid med nybygg og fullt utbygd skole. Er du den vi ser etter? Les mer om skolen på hjemmesiden vår www.arendal.steinerskolen.no.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.4.2017
  Kontakt Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Anne Marit 91889178.

  Steinerskolen i Arendal v/daglig leder Anne Marit W. Sveen Pb. 55. 4801 Arendal – eller på e-post til anne.marit.sveen@steinerskolen.no.

  Beskrivelse av stillingen Er du en frisk og engasjert lærer som er klar for nye utfordringer på vakre Sørlandet? Steinerskolen i Arendal søker etter steinerpedagog eller lærer med lærerkompetanse, erfaring og interesse for steinerpedagogikk.

  Søker bør ha kompetanse og erfaring som klasselærer og ha undervisningskompetanse innenfor fagene matematikk og norsk.

  Søk nå