ALLE LEDIGE STILLINGER

Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO SØKER TYSKLÆRER
Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO, i skole, innen undervisning
Om oss Rudolf Steinerskolen i Oslo ligger på Hovseter og er en friskole med ca. 80 ansatte og ca. 420 elever fordelt på 1.-10. trinn.
Første arbeidsdag 1.8.2017
Søknadsfrist 1.6.2017
Kontakt Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Ivar Smit på telefonnummer 21 08 22 00 eller ivar.smit@steinerskolen.no.

Søknad med CV sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post.hovseter@steinerskolen.no snarest og senest innen 01.06.2017.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Beskrivelse av stillingen Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig et vikariat i ca. 60% stilling som tysklærer med tiltredelse 01.08.2017.

Vi søker en engasjert pedagog til tyskundervisning i barnetrinnets øvre klasser og til undervisning i tysk som 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet. .

Stillingen kan eventuelt kombineres med annen type arbeid på skolen. .

VI ØNSKER AT DU HAR

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet.
 • Pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
 • Digital kompetanse.
 • Undervisningserfaring kan i visse tilfeller oppveie for manglende pedagogisk utdanning.

  VI TILBYR

 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø.
 • En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL SØKER KLASSELÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL, i skole, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen på Rotvoll ligger vakkert til ved sjøkanten. Undervisningen er i nybygde og restaurerte lokaler. Skolen har tilbud til elever fra 1. til 10. klassetrinn, samt en mindre videregående avdeling. Skolens profil er miljø og bærekraft som en integrert del av opplæringen. Skolen vektlegger også kunst- og håndverksfag. Målet med skolegangen er å hjelpe elevene til å ta del i sin tid og finne sine livsoppgaver.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 24.5.2017
  Kontakt Søknad med CV sendes rotvoll@steinerskolen.no. Kontaktperson Arve Husby 990 24 170.
  Beskrivelse av stillingen Vi søker en medarbeider med klasselæreransvaret for høstens 7. klasse. Skolen trenger en motivert og faglig dyktig lærer. Du må ha bred kompetanse faglig så vel som i det relasjonelle. Vår nye lærer må evne å skape gode relasjoner til elever, foreldre og medarbeidere. Du er strukturert og dyktig i samarbeid. Stillingen forutsetter at du har kompetanse til å undervise i realfag og naturfag på ungdomstrinnet. Det kreves godkjent steinerpedagogisk bakgrunn.

    Steinerskolen på Rotvoll tilbyr en interessant stilling i et engasjert skolemiljø. Lønn etter tariff og medlemskap i SPK. Politiattest må fremlegges. Personlig egnethet vektlegges.

  Arbeidssted: Steinerskolen på Rotvoll, Trondheim

  Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN PÅ EIDSVOLL SØKER EURYTMILÆRER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I EIDSVOLL, i skole, innen undervisning
  Om oss Steinerskolen Eidsvoll er en 10-årig grunnskole. Vi startet opp i 2002 . Vi har tilbud til elever fra 1. til 10. klasse. Skolen har fådelte klasser. Et nært samarbeid mellom engasjerte foreldre, lærere og elever skaper en sosialt trygg og faglig spennende skolehverdag. Elevene kommer fra hele Øvre Romerike. Skolen ligger idyllisk til på Finstad i Eidsvoll med kort avstand til skog og naturområder.

  Reisetid: Skolen ligger 8 min kjøretur fra Eidsvoll Verk Stasjon. Vi henter deg og bringer deg til stasjonen dersom du ikke har bil. Toget til Oslo tar ca 30 min. Tog til Gardemoen tar under 10 min. Kjøretid fra skolen til Oslo tar 40 min.

  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.6.2017
  Beskrivelse av stillingen Vi søker etter eurytmist. Du bør ha en godkjent eurytmiutdanning, Steinerpedagogisk utdanning og eller erfaring fra undervisning i Steinerskole.
  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN SØKER DAGLIG LEDER
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN, i skole, innen ledelse
  Søknadsfrist 2.6.2017
  Kontakt For å sende søknad med cv eller kontakt for mer informasjon om stillingen, kontakt: Pedagogisk leder Torill Agnæss: tlf 66 96 50 86, torill.agnass@steinerskolen.no.
  Beskrivelse av stillingen Rudolf Steinerskolen på Nesodden søker en dyktig og engasjert daglig leder til å ta oss inn i en ny og spennende tid. Skolen har vært i betydelig vekst siden oppstarten i 1987 og har nå 279 elever og 50 ansatte. Den ligger sentralt på Nesodden med gode buss- og båtforbindelser til Oslo og Lysaker, og er en viktig bidragsyter i Norges fremste kulturkommune.

  Steinerskolen tilbyr et pedagogisk alternativt tilbud for 1.- 10. klasse i naturskjønne omgivelser. I tillegg til skolens hovedbygg finnes også fritidshjem, paviljonger og et eget hagebrukshus og parsell. I nær tilknytning til skolen er en av Nesoddens flere Steinerbarnehager.

  OM STILLINGEN

  Daglig leder vil jobbe tett med sin ledergruppe og et kollegium bestående av i all hovedsak lærere med steinerpedagogisk kompetanse. Kollegiet består av en god kombinasjon av lærere med lang ansiennitet og bred fagkunnskap, i tillegg til yngre lærere med ny kompetanse og motivasjon. Daglig leder skal utvikle skolen videre på det fundamentet som allerede er skapt i samarbeid med skolens styre. Det gis samtidig rom til å utforme stillingen etter skolens behov og krav. KVALIFIKASJONER

  Vi ser etter en person med høyere utdanning som både evner å lede og jobbe sammen med resten av ledelsen, kolleger og styret, og som kan utvikle og forme skolen til å bli en fremtidsrettet steinerskole. Du må ha god kjennskap til de offentlige krav som stilles til skolens virksomhet og god økonomiforståelse.

  Daglig leder representerer skolen utad, har ansvar for skolens økonomi og rapporterer til styret. Organisasjons- og ledererfaring er blant de kvalifikasjonene som vil bli vektlagt ved ansettelse. Skolen ønsker å utvikle seg og ta i bruk mer teknologi og effektive systemer for å sikre en bedre hverdag for lærer og elever. Kjennskap til teknologiske plattformer vil være en fordel. Skolen jobber ut fra steinerpedagogiske prinsipper og kjennskap til steinerpedagpgikk vil være en fordel.

  VI KAN TILBY

 • Spennende utfordringer både personlig, faglig og organisatorisk
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjon i Statens pensjonskasse
 • Dyktige lærere, flotte elever og engasjerte foreldre
 • Nær tilgang til nettverksbygging i kulturlivet
 • Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I LØRENSKOG SØKER KLASSELÆRER PÅ BARNETRINNET
  Kategorier > STEINERSKOLEN I LØRENSKOG, i skole, innen undervisning
  Om oss Skolen holder til i flotte lokaler på Vallerudtoppen i Lørenskog med fin utsikt over og gode turmuligheter i Østmarka. Vi er en barne- og ungdomsskole (1.-10.kl) med 158 elever og 33 medarbeidere. Gode bussforbindelser fra Oslo og Lillestrøm.
  Første arbeidsdag 1.8.2017
  Søknadsfrist 1.6.2017
  Beskrivelse av stillingen Vi ser etter en klasselærer til barnetrinnet. Du er utdannet steiner pedagog eller har relevant realkompetanse fra steinerskole. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Klasselæreransvaret kombinert med andre undervisningsoppgaver utgjør en 100 % stilling.

  Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.

  Søknad sendes Steinerskolen i Lørenskog, Kantarellveien 10, 1476 Rasta, epost borre.solberg@steinerskolen.no. Søknadspapirer sendes ikke i retur. Mere informasjon om skolen finnes på våre hjemmesider www.rsil.no eller kontakt daglig leder Børre Solberg tlf.:48886552 for informasjon om stillingen.

  Søk nå


  Stilling RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO SØKER SFO-LEDER I 70% OG TO ASSISTENTER I 50%
  Kategorier > RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO, i sfo, i skole, innen administrasjon, innen ledelse
  Søknadsfrist 12.6.2017
  Beskrivelse av stillingen Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig en 70% stilling som leder for skolefritidsordningen (SFO) med tiltredelse 01.08.2017. Vi søker nå etter en kvalifisert person som blir ansvarlig for å lede arbeidet på SFO og vil samarbeide tett med trinnleder, baseledere og andre ansatte ved skolen. Det er viktig å se SFO-tilbudet som en del av det steinerpedagogiske tilbudet skolen gir, og det er derfor ønskelig med utdanning i steinerpedagogikk eller bakgrunn fra arbeid med steinerpedagogikk.

  Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og koordinere arbeidet på SFO.
 • Ansvar for pedagogisk ledelse, planlegging og oppfølging av aktivitets- og læringsarbeidet på SFO.
 • Personalansvar for baseledere og assistenter.
 • Veilede og følge opp assistenter.
 • Følge opp elever og elevsaker på SFO.
 • Ansvar for samarbeidet med foresatte, baseledere og assistenter.
 • Møteledelse.
 • Være en pådriver i arbeidet med å forbedre og videreutvikle kvaliteten på SFO.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.
 • Kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
 • Digital kompetanse.
 • Personlige egenskaper:
 • Robust, voksen, sikker og trygg i lederrollen.
 • Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet.
 • Lojal og ansvarsbevisst.
 • Opptatt av kvalitet.
 • Innsikt og interesse for barn på 1.- 4. trinn.
 • Positiv og god på kommunikasjon med mennesker.
 • I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt. For søkere med den rette kompetansen vil det være muligheter for å kombinere stillingen i SFO med timer som skoleassistent.

  2 ASSISTENTER, 50% STILLING

  Skolefritidsordningen ved skolen søker 2 assistenter i 50 % stilling fra og med 1.8.2017. Arbeidstiden vil være mandag – fredag, kl. 13.00 – 16.45. For søkere med den rette kompetansen vil det være muligheter for å kombinere stillingen i SFO med timer som skoleassistent.

  Vi ønsker oss voksne medarbeidere:

 • Som har erfaring fra arbeid med barn mellom 7 og 10 år.
 • Som tar barn på alvor og ser barnets behov.
 • Som er engasjert i lek og aktiviteter med barn.
 • Som er ansvarsfull, omsorgsfull og tillitsfull og som liker å arbeide med barn og unge.
 • Arbeidsoppgaver:

 • Lede fritidsaktiviteter og tilrettelegge for god lek.
 • Administrere og lage dagens måltid.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.
 • Nært samarbeid med klasselærere og skolen.
 • Kommunikasjon med foresatte i hentesituasjoner.
 • Informasjon og søknad<

 • Rudolf Steinerskolen i Oslo er en friskole med ca. 80 ansatte og ca. 420 elever fordelt på 1.-10. trinn. SFO er delt inn i fire avdelinger. SFO for 1. klasse har beliggenhet i samme lokaler som 1. klasse, på Barnebråten, med egne ansvarspersoner. Elevene i 2., 3. og 4. klasse har hver sin avdeling med egne ansvarspersoner og lokaler. Gruppene holder til i underetasjen i ”Borgen”. Det er mye utendørs lek.
 • Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø.
 • En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Nærmere opplysninger
 • Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Ivar Smit på telefonnummer 21 08 22 00. Søknad med CV sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post.hovseter@steinerskolen.no snarest og senest innen 12.06.2017. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.
 • Søk nå


  Stilling STEINERSKOLEN I ASKER SØKER DAGLIG LEDER
  Kategorier > STEINERSKOLEN I ASKER, i skole, innen ledelse
  Om oss Steinerskolen i Asker er et pedagogisk alternativt tilbud for 1. – 10. klasse. Skolen har de siste årene vokst betydelig, og har i dag ca. 200 elever. Skolen har 40 engasjerte medarbeidere og aktive foreldre som bidrar til skolens liv.   Skolen ligger på Nesbru med kort vei til buss, og har elever både fra Asker og nærliggende kommuner. 1.– 4. klasse har egne lokaler i kort avstand fra skolens hovedbygg der det også er fritidshjem. Skolens hovedbygg rommer både mellomtrinn 5.-7. klasse og ungdomskolen 8.-10. klasse. I nær tilknytning til skolen ligger en av Askers to Steinerbarnehager.
  Søknadsfrist 29.5.2017
  Kontakt Søknad med CV sendes styreleder på e-post: richard.christophersen@gmail.com. Har du spørsmål kan du kontakte styreleder på e-post eller tlf: 951 51 594.
  Beskrivelse av stillingen Vi ser etter en engasjert endringsvillig daglig leder som kan hjelpe skolen til å fortsette å vokse videre i et tett samarbeid med styret, ansatte, elever og foreldre. 

  Daglig leder jobber tett med sin ledergruppe som har god kompetanse på pedagogikk, administrasjon og personalledelse. Du må være en leder som har gode kommunikative evner, og som kan samarbeide godt med ansatte, elever og foreldre.

  Du har erfaring som leder, erfaring fra endringsprosesser, pedagogisk utdannelse, god kjennskap til Steinerskolens pedagogikk. Du har økonomiforståelse og kjennskap til de offentlige krav som stilles til skolens virksomhet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   Vi kan tilby: Spennende utfordringer, dyktige lærere, flotte elever og engasjerte foreldre

 • Utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • 100 % stilling
 • Pensjon i Statens pensjonskasse
 • Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

  Søk nå